KÓD ZÁKROK CENA
Vyšetrenie
V0 Anestézia 6.00
V1 Počítačová anestézia 12.00
V2 Preventívna stomatologická prehliadka 12.00
V3 Diagnostika a návrh liečebného plánu 37.50
V4 RTG intraorálna snímka zubov 6.00
V5 Akútne vyšetrenie 18.00
Prevencia
P0 Kompletná dentálna  hygiena 45.00
P1 Kompletná dentálna  hygiena, calcium carbonate (PROPHY flex) 21.00
P2 Aplikácia desenzibilizátora 3.00
P3 Domáce bielenie zubov s bieliacimi dlahami (1 čelust) 45.00
P4 Preventívna zubná pasta Tóth Mousse 22.50
P5 Ústna hygiena 6.00
P6 Vnútorné bielenie zubov – jeden zub 10.50
Liečba zubného kazu/Rekonštrukcia
L0 Fotokompozitná výplň jednoplôšková 34.50
L1 Fotokompozitná výplň dvojplôšková 43.50
L2 Fotokompozitná výplň trojplôšková 51.00
L3 Rekonštrukcia starej kompozitnej výplne 19.50
Endodoncia
Е0 ENDO1 (Extirpácia, rozšírenie-1 koreňový kanálik) 31.50
Е1 ENDO1 (Extirpácia, rozšírenie-2 koreňový kanálik) 63.00
Е2 ENDO1 (Extirpácia, rozšírenie-3 koreňový kanálik) 96.00
Е3 ENDO2  (Zaplnenie 1 koreňový kanálik) 40.50
Е4 ENDO2  (Zaplnenie 2 koreňové kanáliky) 81.00
Е5 ENDO2  (Zaplnenie 3 koreňové kanáliky) 123.00
Е6 Odstránenie zalomeného inštrumentu s dentálnym mikroskopom 67.50
Е7 Odstránenie pulpálneho čapu z kanálika 22.50
Е8 Uzavretie perforácie zubného kanálika 31.50
Е9 Odstránenie koreňovej záložky z koreňových kanálikov 45.00
Е10 Reendodoncia s dentálnym mikroskopom 36.00
Е11 Preendodontická dostavba 18.00
Е12 ENDO1 (Extirpácia, rozšírenie-4 koreňový kanálik) 127.50
Е13 ENDO2  (Zaplnenie 4 koreňové kanáliky) 163.50
Е14 Mechanické a lekárske ošetrenie koreňového kanálika 22.50
Е15 Trvalá výplň koreňových kanálikov 9.00
Е16 Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne 9.00
Е17 Použitie MTA 13.50
Е18 Liečebná dočasná vložka Calcium 9.00
Е19 Dočasná dezinfekčná výplň obsahujúca chlorhexidine gel 9.00
Stomatologická chirurgia
С0 Extrakcia jednokoreňového zuba 18.00
С1 Extrakcia viackoreňového zuba 30.00
С2 Komplikovaná extrakcia zuba 40.50
С3 Chirurgická extrakcia – zub múdrosti 67.50
С4 Implantácia, prvé chirurgické štádium (K3Pro) 432.00
С5 Implantácia, prvé chirurgické štádium (Osstem) 546.00
C6 Implantácia, prvé chirurgické štádium (Strauuman) 931.50
С7 Odkrytie implantátu 31.50
С8 Augmentácia kosti s použitím prípravku  typ 1 226.50
С9 Parodontálna chirurgia s použitím preparátu EmdoGain 91.50
С10 Korekcia odhalených ďasien 36.00
С11 Sinus lift 636.00
С12 Apikalna mikrochirurgia a retrográdne plnenie koreňových kanálikov 159.00
С13 Sutúra extrakčnej rany 54.00
С14 Odstránenie prekážajúcej uzdičky v ústach (frenulektómia) 40.50
С15 Použitie technologii A-PRF 10.50
С16 Vybratie štehov 4.50
С17 Extirpácia cysty 36.00
С18 Augmentácia kosti s použitím prípravku Typ 2 477.00
С19 Augmentácia kosti s použitím prípravku typ 3 781.50
С20 Estetická korekcia ďasien 9.00
Ortopédia
О0 Čap zo sklenenych vláken 27.00
О1 Individuálny čap – kovový 22.50
О2 Individuálny čap – kovovy potiahnutý 36.00
О3 Dočasná korunka 6.50
О4 Korunka celokeramická E-MAX 265.50
О5 Fazeta celokeramická E-MAX 265.50
О6 Frézovaná fazeta Livento Soprano 312.00
О7 Korunka Livento Soprano 295.00
О8 Kovokeramická korunka 124.50
О9 Titanový individuálny abutment 136.00
О10 Zirkónový individuálny abutment 181.50
О11 Oklúzny tŕň 168.50
О12 Zirkonová ortopedické konštrukcie 312.00
О13 Ortopedický konštrukcia na implantátoch MK 125.50
О14 Ortopedický konštrukcia na zirkónových implantátoch 136.00
О15 Odtlačky z jednej čeľuste 12.00
О16 Digitálne odtlačky 14.00
О17 Stiahnutie korunky 21.00
О18 Výroba silikónovej šablóny pre dočasnú korunku 6.50
О19 Dočasná korunka (frézovaný PMMA) 31.50
О20 Čiastočné snímateľné zubné náhrady 150.50
О21 Upevnenie korunky na GC Fuji Plus 14.00
О22 Oprava snímateľnej náhrady 27.50
О23 Bugelna sponova protéza 432.00
О24 Imediat-protéza 87.00
О25 Build-up pod korunky 24.00
О26 Alignery  Simple Case (1 čeľusť) 322.50
О27 Zirkónový  Individuálny abutment (Straumann) 232.50
О28 Okluzní dlaha (Myorelaxancia) 88.00
О29 Wax-up (voskový model budúcej protetickej práce – na prezentáciu pre pacienta) (1zub) 17.00
Detská stomatológia
D0 Vstupné stomatologické ošetrenie dieťaťa 30 min 10.50
D1 Služba “Adaptácia dieťaťa zubárovi” 15.00
D2 Akútne ošetrenie u detí 12.00
D3 Ošetrenie koreňových kanálikov mliečnych zubov 18.00
D4 Extrakcia mliečneho zuba 10.00
D5 Služba “Lekársky sen” 136.00
D6 Dentální hygiena pro děti 12.50
D7 Biologická liečba pulpitidy 22.00
D8 Sedácia pri vedomí v podávaní zmesi oxidu dusného (rajský plyn) 62.00
D9 Pečatenie fisúr trvalých zubov 21.00
D10 Detská anestézia 4.00
D11 Extrakcia mliečneho zuba(komplikovana) 17.00
D12 Jednoplôšková výplň z fotokompozitu mliečneho zuba 22.00
D13 Dvojplôšková výplň  z fotokompozitu mliečneho zuba 25.50
D14 Trojplôšková výplň z fotokompozitu mliečneho zuba 30.00
D15 TriPasta dočasná vložka 14.00
D16 Pulposeptin 6.00
D17 Kovová korunka na mliečny zub 30.00
D18 Dočasná výplň mliečneho zuba 4.50
D19 Pečatenie fisúr mliečneho zuba 13.50
D20 Build-up pod detsku korunky 20.00
D21 Detská zirkónová korunka 87.00
D22 Detská korekcia fotokompozitnej výplne 10.00
Ortodoncia
ОR0 Kompletna preventivna prehliadka s navrhom liecebneho planu 22.50
ОR1 Diagnosticka model 5.00
ОR2 Zubní trenér Myobrace 114.00
ОR3 Ortodontické platničky bez skrutky (1 čeľusť) 92.00
ОR4 Ortodontické platničky s jednoduchou skrutkou   (1 čeľusť) 137.00
ОR5 Ortodontické platničky so zložitou skrutkou (1 čeľusť) 181.50
ОR6 Prístroj NYREX (1 čeľusť) 181.50
ОR7 Prístroj Twin-Block (2 čeľuste) 226.50
ОR8 Pristroj na rozsirenie skeletu hornej čeľuste MSE 682.00
ОR9 Maska na tvár 122.00
ОR10 Prístroj  Forsus 181.50
ОR11 Deprogramátor (1 čeľusť) 91.00
ОR12 Fixný strojček kovovy (2*4) (1 čeľusť) 181.50
ОR13 Fixný strojček kovovy (1 čeľusť) 363.50
ОR14 Fixný keramický strojček (1 čeľusť) 636.50
ОR15 Fixný zafírový strojček (1 čeľusť) 817.50
ОR16 Kovovy samoligujúci strojček 682.00
ОR17 Keramický samoligujúci strojček 906.00
ОR18 Výmena kovového fixného strojčeka 14.00
ОR19 Výmena keramickeho fixného strojčeka 36.50
ОR20 Výmena zafíroveho fixného strojčeka 40.50